Certificering en rapportering

Certificering en rapportering

 • ISO 14001
  • Graphius brengt de milieuaspecten van haar werking in kaart, beheerst ze en streeft ernaar om de impact ervan te verminderen. Alle voorbereidingen werden in 2015 getroffen om in 2016 het ISO 14001-certificaat te behalen. We zijn trots op het behalen van dit certificaat en blijven inzetten op onze actiepunten ter optimalisering van onze processen.
 • ISO 9001
  • Met het behalen van het ISO 9001-certificaat, de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen, wil Graphius aantonen dat we erg veel zorg besteden aan het naleven van alle wet- en regelgeving, de vragen en verwachtingen van onze klanten en het samen realiseren van de doelstellingen die we voor Graphius ontwikkelden.
 • FSC
  • Graphius is al jaren een FSC-gecertificeerde drukkerij en zal dit in de toekomst ook blijven. Dit betekent dat de oorsprong van het papier getraceerd kan worden. We drukken ook op papier met andere milieulabels, bv. Nordic Swan, Blaue Engel, Europees Ecolabel, PEFC,… maar, vermelden dit niet op onze facturen.
 • Imprim’Vert
  • Graphius maakt al jaren deel uit van het initiatief IMPRIM’VERT in Frankrijk. De grafische ondernemingen in dit netwerk zijn zich bewust van de impact van hun activiteit op het leefmilieu en werken voortdurend aan acties om die effecten te verkleinen.
 • Duurzaamheidsverslag
  • In 2015 bracht Graphius voor de eerste keer een duurzaamheidsverslag uit en dit over 2014 en over de productiesite in Gent. We sloten hiermee aan bij de traditie van De Duurzame Drukker, één van de bedrijven in onze groep. Graphius zal de externe en interne stakeholders jaarlijks uitgebreid informeren over de stand van zaken, de realisaties en de uitdagingen in duurzaam ondernemen bij Graphius. In juni 2016 publiceerde Graphius het duurzaamheidsverslag over 2015.
  • Daarnaast zullen we de komende jaren meer communiceren over onze MVO-strategie en de medewerkers meer betrekken in het uitwerken en realiseren van onze sociale en milieudoelstellingen.
 • Milieucoördinator
  • Een gespecialiseerd milieucoördinator volgt de evoluties van ons milieuprogramma nauwkeurig op en bepaalt samen met ons de streefdoelen van Graphius. Ons intern milieucharter is een houvast voor wat betreft onze duurzame doelstellingen in het algemeen en onze milieudoelstellingen in het bijzonder.
 • The Shift
  • Graphius is lid van The Shift, het Belgisch multistakeholderplatform waarbinnen organisaties, ondernemingen, zelfstandige ondernemers zich laten inspireren en zich engageren in het transitieproces naar een meer duurzame samenleving en economie. Binnen het kader van The Shift werkt Graphius intensief rond de volgende Sustainable Development Goals van de VN, de wereldwijde leidraad voor duurzaamheid tegen 2030:
   • Ensure sustainable consumption and production patterns (SDG 12)
   • Take urgent action to combat climate change and its impacts (SDG 13)
CO2-voetafduk

CO2-voetafdruk

 • Energie

  • Energieverbruik
   • Efficiënt energieverbruik is een belangrijke focus voor Graphius. Daarom lieten we ook een energieaudit uitvoeren door Stad Gent en Emaze. Op de analyse volgde advies, met concrete verbeterpunten. Alle actiepunten meteen omzetten in realisaties is niet mogelijk. We volgen ze wel permanent op en werken stapsgewijs. Wat nodig is of wat we willen doen, koppelen we aan de potentiële impact en wat financieel en organisatorisch op dat ogenblik realistisch is.
   • Het energieverbruik in absolute cijfers laten dalen is niet mogelijk. We zetten wel maximaal in op het relatief laten dalen van ons verbruik in vergelijking tot onze groei.
   • Graphius werkt op groene stroom. Die kopen we aan bij Electrabel.
   • Bij het afsluiten van het gebouw worden alle compressoren automatisch uitgeschakeld, om energieverlies te voorkomen.
   • Er werd een studie uitgevoerd voor relighting. Dit resulteerde in het plaatsen van lichtkoepels, het vervangen van de bestaande verlichting door ledverlichting – die energiezuiniger is – en het verminderen van het aantal lichtpunten.
  • CO2-voetafdruk
   • Op de site in Gent is de productie geconcentreerd van zes ondernemingen uit de Graphius Group. De CO2-voetafdruk werd nog niet berekend voor de onderneming in haar huidige operationele werking. Op basis van een komende berekening zullen we concrete doelstellingen uitwerken om de CO2-voetafdruk te laten dalen en hiervoor kwantitatieve en kwalitatieve doelstellingen bepalen. 
 • Papier en inkt
 •  
  • Onze kernactiviteit is de realisatie van drukwerk. Dat “papier” een uiterst belangrijke parameter is om op te volgen, is dan ook evident. Net als bij het energieverbruik, is een performante daling van de aankoop van papier niet realistisch, als de onderneming groeit. We volgen de aankoop en het verbruik van papier nauwgezet op en zorgen ervoor dat de productie gebeurt met zo weinig mogelijk papierafval. Voor deze concrete paramater hebben we reeds een kwantitatieve doelstelling vastgelegd. We streven ernaar om het papierafval met 6% te laten dalen.
  • Het afval van Graphius wordt selectief opgehaald. Zonder papierafval drukwerk produceren is niet mogelijk. Er zijn duidelijke richtlijnen voor hoe het papierafval bij Graphius opgesplitst en gesorteerd moet worden. Toch ondersteunen we ook creatieve oplossingen voor “papierafval” en kunnen we soms papier een tweede leven geven. Wat voor ons als “afval” beschouwd wordt, omdat het niet meer gebruikt kan worden in het drukproces, is vaak hoogwaardig onbedrukt papier, waarmee bv. kinderen in scholen aan de slag kunnen gaan voor knutselwerkjes. Graphius bood de leerlingen van de IVIO Salvator school uit Oostakker de kans om te knutselen met papierresten. Idem voor de jonge enthousiastelingen bij Top Vakantie vzw.
  • We investeren voortdurend in een performant productieapparaat en werken met de meest actuele technieken. Colour management is bij Graphius gekoppeld aan automatische Inpress Control. Dit resulteert in een sterke beperking van het aantal inschietvellen én een zuiniger verbruik van inkt, isopropyl alcohol en solventen.

   

 • Transport en logistiek
 •  
  • Woon- en werkverkeer

   • In 2016 hebben we aan de hand van een Mobiscan het woon- en werkverkeer verfijnd. Op basis daarvan onderzoeken hoe we actiepunten voor woon- en werkverkeer kunnen uitwerken.
  • Logistiek
   • Graphius streeft er steeds naar om het drukwerk efficiënt te leveren en overbodige emissies te vermijden. Overbodige transporten worden tot een strikt minimum beperkt. Voor dringende bestellingen werken we samen met snelkoeriers, maar voor het drukwerk met een normale doorlooptijd werken we met een groupagesysteem om het transport te reduceren.
   • Graphius heeft daarnaast ook een eigen transportdienst. Onze vloot met Volvo-vrachtwagens voldoet aan de ECO 5-normen.
   • Graphius koopt zoveel mogelijk producten als solventen, isopropyl alcohol, inkten … aan in grote herbruikbare verpakkingen, om zo efficiënt te werken en het aantal kleine – voornamelijk plastic – vaten ed. voor eenmalig gebruik, sterk te beperken. Het drukwerk wordt voornamelijk in karton verpakt, een gerecycleerd materiaal.
 • Water
  • Voor het drukken in offset is water nodig. Door onze moderne en hoogtechnologische machines werken we zo efficiënt als mogelijk.
  • Graphius vangt regenwater op voor sanitair gebruik.
  • Het water dat door Graphius gebruikt wordt en vervuild is, wordt opgehaald door Sita. Het water dat niet verontreinigd is, verdwijnt via de riolering.

 

 • Emissie
  • Alcoholreducerend en alcoholvrij drukken
   • Graphius drukt met vegetale inkten. Soms is dit niet mogelijk, bv. omdat het ontwerp in goud is. We streven ernaar om het aandeel “niet-vegetale inkten” te beperken. Het is onze betrachting om onze klanten bewust te laten stilstaan bij het ontwerp en dit eventueel aan te passen, i.f.v. een daling van het aandeel metaalinkt. Graphius heeft een traditie in alcoholreducerend drukken. Graphius heeft tevens uitgebreide knowhow opgebouwd in alcoholvrij drukken.
  • CO2-neutraal drukken
   • Graphius biedt de klanten de mogelijkheid van CO2-neutraal drukwerk. Dit wordt op elke offerte en factuur vermeld. Het is een uitdaging om hierover te blijven communiceren en klanten ervan te overtuigen van die bewuste keuze. We streven ernaar om 1% van onze opdrachten CO2-neutraal te produceren tegen 2018. Dezelfde doelstelling hebben we voor het verpakken van drukwerk onder biofolie, op basis van zetmeel.
Mensen bij Graphius

Mensen bij Graphius

Door de centralisatie van de productie van de zes drukkerijen op de site in Gent ontstond een team van meer dan 220 mensen. Zij vormen de motor van Graphius. In elke stap van het proces gaan ze zorgvuldig tewerk om de klanten een eindproduct van uitmuntende kwaliteit te kunnen aanbieden.

Net zoals in de andere aspecten van ons beleid, zetten we ook in ons personeelsbeleid nieuwe stappen in het professionaliseren, gaande van het aanwervingsbeleid tot het bespreken van het functioneren.

 • Aanwervingsbeleid
  • Graphius heeft een team met veel ervaren medewerkers. We stellen vast dat de grafische sector nog een perceptieprobleem heeft. Nog veel te weinig mensen weten dat de nieuwste machines en technologieën bediend moeten worden door mensen die het vak in de vingers hebben en dat zij dit materiaal ook echt “clean” houden. Het beeld, de karikatuur, van drukpersen vol inkt behoort al lang tot het verleden. We zetten in op de uitbreiding van het team met jongeren, medewerkers afkomstig uit etnische minderheden en mensen met een arbeidshandicap. We communiceren hierover meer in onze vacatures.
  • Op 11 april 2016 startten 18 nieuwe werknemers met hun opleiding op onze site. Samen met GRAFOC – het Grafisch Opleidingscentrum (PC. 130) – boden we 10 mensen de kans om een opleiding te volgen in functie van een job in de grafische sector. 8 nieuwe medewerkers kregen na hun IBO-opleiding als vaste medewerker bij Graphius een kans om vast in dienst te komen. Sindsdien hebben we hetzelfde project een tweede en een derde keer opgestart, met respectievelijk 7 en 3 nieuwe collega’s.
  • Jongeren zijn belangrijk voor de toekomst van de samenleving én van Graphius. De grafische sector vergrijst meer dan gemiddeld. Bij de instroom van nieuwe medewerkers moet hiermee rekening gehouden worden. De kennis en ervaringen van de oudere generatie medewerkers kan dan gedeeld worden met de nieuwe generatie. We willen hen laten kennismaken met de grafische sector door een duik in de realiteit van Graphius. Dit kan als stagiair, maar ook als jobstudent tijdens de zomermaanden. We richten ons actiever én met aangepaste communicatie rechtstreeks tot deze doelgroep.
 • Werken bij Graphius
  • In het duurzaamheidsverslag over 2014 gaven we aan dat we zouden starten met het voorbereiden van het voeren van functioneringsgesprekken. In 2015 werden gedetailleerde functieomschrijvingen voor de verschillende functies opgesteld. De tweede stap, het structureel organiseren van functioneringsgesprekken met de medewerkers, is gestart in het voorjaar van 2016. We zullen de functioneringsgesprekken vanaf nu jaarlijks inplannen.
  • Graphius wil haar medewerkers aanmoedigen om te kiezen voor een evenwichtige en gezonde levensstijl. We namen een bescheiden start door de deelname van een groepje medewerkers aan “40 dagen zonder vlees”. Aangezien voldoende bewegen ontzettend belangrijk is, bekijken we hoe we medewerkers die niet zo veraf wonen kunnen overtuigen om te kiezen voor de fiets in plaats van voor de auto om naar het werk te komen.
Graphius en de samenleving

Graphius en de samenleving

 • Buurt
  • Als familiebedrijf heeft Graphius historische banden met Oostakker (Gent). De site van het huidige Graphius is sterk gegroeid de afgelopen jaren en is omgeven door een woonbuurt.
  • Graphius vindt de verankering in de buurt belangrijk en stelt haar deuren regelmatig open voor de buurtbewoners. In 2016 bv. kwamen de buurtbewoners op bezoek tijdens een nieuwjaarsevenement. Graphius zal in de toekomst nog meer en beter communiceren met de buren.
  • Het is echter geen eenrichtingsverkeer. Graphius zal ook in de toekomst projecten en initiatieven uit de buurt ondersteunen. Een van de vele voorbeelden is de samenwerking met de school, waarnaar we eerder verwezen (cf. Papier en inkt). Opmerkelijke acties of plannen uit de buurt, kunnen bv. door ons gedeeld worden via onze communicatiekanalen.
 • Samenleving
  • Graphius ziet de maatschappelijke betrokkenheid ruimer dan het samenwerken voor initiatieven en de aandacht en zorg voor mensen, intern en extern. We moeten ook volgende stappen (durven) zetten, namelijk in het sensibiliseren van consumenten en leveranciers.
  • Graphius wil een duurzaam aankoopbeleid ontwikkelen en onderzoeken op welke manier dit het best georganiseerd kan worden. Dit betekent dat we met leveranciers zullen spreken over de oorsprong, samenstelling, logistiek … van wat we bij hen aankopen.
  • Om het verschil te kunnen maken is het niet voldoende om alleen na te denken en te communiceren over duurzaamheid. Er is actie nodig en een gedragswijziging. Wij willen in elk geval onze klanten sensibiliseren om bewuster stil te staan bij hun aankopen. Voor de verzending van onze magazines gebruiken we biofolie, op basis van zetmeel. We willen het gebruik van biofolie bij onze klanten aanmoedigen door hierover duidelijk en meer te communiceren. Dit geldt ook voor de optie van het CO2-neutraal drukken. Te weinig klanten kiezen voor deze optie en wij willen dit aandeel zien stijgen.