Alerte ontvangers van het Graphius magazine en duurzaamheidsverslag hebben het vast opgemerkt: de folie die beide uitgaven en de adresdrager bij elkaar houdt, draagt de stempel ‘compostable’. (Binnenkort wordt daar overigens ‘home compost’ aan toegevoegd.) Bij de verzending van eigen magazines gebruikt Graphius immers ‘bioplastics’. Deze biofolie wordt gemaakt op basis van zetmeel en is biologisch afbreekbaar. We willen anderen overtuigen om dit ook te doen, temeer nu COP21 en klimaatbescherming actuele thema’s zijn en de alarmbel luider klinkt dan ooit.

In die optiek willen we graag vermelden dat al onze zendingen met TNT binnen de Benelux voortaan standaard CO2-neutraal worden verstuurd. Bij andere bestemmingen betalen we enkel de CO2-credits om onze pakketten eveneens CO2-neutraal te verzenden.

Uiteraard zijn deze maatregelen slechts enkele van de vele inspanningen die we leveren om onze CO2-voetafdruk stevig te verlagen. Meer informatie vindt u in ons duurzaamheidsverslag.