Volgende maandag 11 april beginnen bij Graphius achttien nieuwe werknemers aan een doorgedreven opleiding. Tien van hen komen bij ons terecht via Grafoc, in samenwerking met VDAB. De acht anderen volgen een IBO (individuele beroepsopleiding) via de VDAB zelf. De nieuwe medewerkers zullen het bestaande team van 222 medewerkers versterken. De positieve ingreep is het gevolg van de taxshift die de federale regering eind vorig jaar invoerde. In ruil verwacht de regering immers het engagement van ondernemingen om meer mensen aan te nemen. Met het ‘duaal leren’ of ‘werkplekleren’ van de nieuwe collega’s engageert Graphius zich om de doelstellingen van de taxshift nu al in de praktijk om te zetten.

Grafoc is het Sector- en Vormingsfonds voor arbeiders uit de Printmedia industrie (PC 130) voor de Vlaamse Gemeenschap. Zij stelden ter vervanging van Syntra West een pilootproject op, met de steun van VDAB. Graphius is een van de eerste bedrijven die deelneemt aan dit project en als leerbedrijf functioneert voor het werkplekleren van de nieuwe collega’s. Die zullen een volwaardige opleiding volgen van eerst drie en vervolgens zes maanden aan de vouwmachines.

De duur van de individuele beroepsopleiding bedraagt zes maanden. Bij een IBO leren de werknemers de competenties aan die nodig zijn om de job goed uit te oefenen. Voor hen voorzien we een opleiding in de eindafwerking.

Na afloop van de opleidingen zullen beide groepen volledig geschoold zijn om op een volwaardige manier aan de slag te gaan in de grafische sector.

Vijf van de achttien nieuwe werknemers zijn jongeren. In ons duurzaamheidsverslag gaven we reeds aan dat we verder willen inzetten op de uitbreiding van ons team met o.a. jongeren. De grafische sector is een branche die meer dan gemiddeld vergrijst. De instroom van nieuwe medewerkers helpt om ook op de lange termijn continuïteit te garanderen. Volgens die visie willen we mensen kansen geven en ervaring laten opdoen.