Database publishing

Database publishing is de meest efficiënte manier om catalogi en brochures te creëren.

Zoals de term aangeeft, laat database publishing u toe om catalogi, brochures, magazines en andere publicaties op te maken vanuit een bestaande database. U kiest een lay-out, die als basis dient voor het programmeren van templates. De database wordt na ontvangst uitgelezen en ingeladen in de template.