De integrale productieketting van een magazine gebeurt bij Graphius intern, tot en met het sealen en adresseren en het verzorgen van de postformaliteiten in binnen- en buitenland.

De interne productieplanning is afgesteld op de periodiciteit van de magazines waardoor uw magazine steeds tijdig bij de abonnees aankomt.

Eén aanspreekpunt binnen de organisatie regelt de contacten met de distributeurs en postkantoren in binnen- en buitenland.