Hoe het FSC-logo gebruiken?

download hier een pdf met richtlijnen

gebruikfsclogo